петък, 2 април 2010 г.

УБИВАТ МАРГИНА В АРЕСТА?


Партенка пусната от дребни ченгета изправи на крак цялата структура на съдебна охрана миналата седмица. Дни след задържането с постоянна мярка на известният силов бос Красимир Маринов – Големият Маргин, заради убийството на Боби Цанков из коридорите наследственият арест се разчуло за таен план той да бъде убит в килията. Посегателството щяло да бъде извършено от действащи ченгета или надзиратели и по всяка вероятност ставало въпрос за отравяне, което да бъде изписано като смърт от здравословен проблем. Достигнал до ушите на ръководството на ареста и следствието този слух направо разпалил буйни огньове в кабинетите им. Само за няколко минути цялата охрана на задната била сменена а срещу всеки един от тях разпоредена индивидуална проверка. Помолени за коментар наши сътрудници в наказателната адвокатска колегия изразиха опасение че клюката е пусната от хора на Маргина. Логично било сега той да поиска своя охрана в допълнение и за сигурност и е напълно възможно да не му бъде отказана. Ето защо към подобни слухове трябвало да се реагира по внимателно и в никакъв случай прибързано и емоционално, което направили служителите на системата.

Няма коментари: