вторник, 9 февруари 2010 г.

ИНТЕРПОЛ ИЗДИРВА МАДЖО!


Информация че международната организация на криминалната полиция – Интепрол е обявила за издирване българският гражданин Младен Михалев дойде лично от наши хора в службите. Издирвателните дейности са заповядани със силат ан ачервена бюлетина или карта, потвърдиха и наши източници в криминалните среди. С такъв статут са се издирвали тетористи, убийци и финансови измамници с обобено големи размери. Все още не е ясно коя държала или кой точно е поръчал това издирване но е ясно че от две седмици насам той било абсолютен факт. По всяка вероятност босът от СИК живве в дадена точка на Европа под чуждо име, казаха ни още представителите на службите. Те нито потвърдиха, нито отрекаха обаче дари разполагат с конкретни данни или това тяхно твърдетие е само предположение. За тях издираването и арестуването на Михалев било изключително трудна работа, защото зад него стояли хора със сериознио влияние в на старият контитент и по всяка вероятнст цялата тази операция щяла да се размие.
Криминалните агенти обаче са убедени че, всичко това било в стил и изцяло изфабрикувано от Маджо и това се виждало от далече. Той постоянно сам мътел водата около себе си, за да не може никой да стигне до него.

Няма коментари: