петък, 2 юли 2010 г.

БОЙКО САМ СИ ВКАРА АВТОГОЛ!


След сериозното подобрение през април и през май месец има леко подобрение в бюджета - растежът на бюджетните разходи намалява от 4.4% на 2.2% на годишна база. Това отбелазва на страницата си макроикономистът Георги Ангелов от институт Отворено общество в Блога за икономика. Money.bg отбелязва, че при приходите също има подобрение като спадът им е ограничен. За първите четири месеца понижението спрямо 2009 г. бе 17.7, но за по-дългия период вклщчващ и май спадът на постъпленията се е свил до 15.5%. В блога икономистът от институт Отворено общество посочва, че през последните месеци непрекъснато се е подобрявал.Явно при желание може да се правят смислени неща. Още няколко месеца в тази посока, и бюджет 2010 щеше да изглежда прилично, констатира експерът. Обаче, това няма да стане, тъй като с актуализацията на бюджета разходите ще се увеличават. А трябваше да се намалят. Автогол за правителството, завършва Ангелов своя с коментар.Припомняме че в законопроектът за актуализация на бюджета е поместено, че около 2 млрд. лв. от очакваните приходи няма да постъпят заради пониженото потребление. Днес бе съобщено, че за първите пет месеца е събрано едва 30% от планираното ДДС за годината.При променената фискална рамка с разчетите по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се прогнозира дефицит на касова основа по консолидираната фискална програма в размер на 4.8% от прогнозния БВП, което се формира от дефицит в размер на 3.9% от прогнозния БВП по националния бюджет и дефицит в размер на 0.9% от прогнозния БВП по европейските средства. На начислена основа по европейска методология се предвижда дефицит от 3.8%.

Няма коментари: