петък, 2 юли 2010 г.

ДПС КАК НЕ ВИ Е СРАМ, БЕ ХОРА! БОРЦИТЕ НИ ЗА СВОБОДА БИЛИ РАЗБОЙНИЦИ!

Няма коментари: