петък, 17 септември 2010 г.

ВЗЕХА БЕНТЛИТО НА ВЪЛКА!


Преди два месеца Националната агенция за приходите (НАП) започна проверки на повече от сто българи, които притежават или са закупили на лизинг луксозни автомобили „Бентли". Те са част от програмата за извънредни мерки за повишаване събираемостта на данъчните задължения и противодействие на измамите, обявени от НАП преди два месеца. В хода на проверките на собствениците на луксозни автомобили органите по приходите ще установят източниците на средства за придобиването им, начина на плащане по осъществените сделки, както и тяхното осчетоводяване и начисляването на дължимите данъци и осигурителни вноски.
Ако се установи разминаване между имущественото състояние и декларираните доходи, на притежателите на луксозните автомобили ще бъдат назначени ревизии за облагане на недекларираните от тях доходи.
Единствената кола обаче, която щяла да бъде прибрана била тази на известния бизнесмен Румен Гайтански, снове градска клюка. Колата вече била прибрана в гараж на НАП, а юристите на Гайтански обжалвали решението на инпекторите. Самият Гайтански твърдял, че колата е лизингова и я изплаща със лични средства. Казал още, че това било политическа поръчка и дори не искал да й обърне внимание, по-скоро щял да се отдаде на почивка, там където се намирал.

Няма коментари: