вторник, 8 февруари 2011 г.

СЦЕНАРИСТИТЕ НА СЛАВИ: ДЯНКОВ, КЪДЕ СА ПАРИТЕ?

Сценаристите на Шоуто изпратиха писмо до министъра на финансите Симеон Дянков. По време на Редколегията в петък (4 февруари 2011 г.) колегите обявиха и повода за писмото - появилите се информации, че всяка година от държавния бюджет се харчат огромни суми за реклама на всяко едно министерство.
Различни медии и рекламни агенции получават милиони левове под формата на рекламни бюджети и съвместни проекти. Според сценаристите, това поставя въпроса дали медиите са в състояние „да хапят ръката, която ги храни”.
В писмото Редколегията пита има ли неправомерно завишени разходи и фрапиращи несъответствия между стойността на получените услуги и заплатената за тях цена.
Министър Дянков трябва да отговори какви суми от държавния бюджет са изразходени през 2010 година за реклама и за съвместни проекти на министерства с медии и рекламни агенции; проведен ли е бил публичен търг при възлагането на тези проекти; кои фирми са спечелили и при какви условия; какви продукти са били изработени срещу заплатените от държавата средства; контролирал ли е министърът тези разходи.
Редколегията очаква отговор в законовия срок, а ако такъв не бъде получен, писмото ще бъде изпратено до съответните органи в Европейската комисия.

Няма коментари: