понеделник, 2 август 2010 г.

ПРИВИЛЕГИЯТА ДА СИ ОТ ГЕРБ!


Фирма на Димитър Аврамов изхвърля опасни замърсявания с животински отпадъци, съобщава сайта http://www.oktopod.bg/ Фирмата на депутата от ГЕРБ работи без комплексно разрешително и при нарушаване на санитарно-защитна зона в Монтана. Това твърдят в отворено писмо от Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”. Според авторите на писмото на 15.07.2010 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите - Монтана, писмено е отказала да предостави по Закона за достъп до обществена информация решението по издаване на комплексно разрешително за фирма „Игал” ООД, гр. Монтана, собственост на депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов.Става дума за птицекомбинат в селищната среда на град Монтана, който изхвърля опасни замърсявания с животински отпадъци. Обектът е финансиран по Програма “САПАРД” на Европейския съюз за неговите фирми „Игал” ООД, гр. Монтана и „Гала” ООД, гр. Монтана. Авторите настояват за налагане от МОСВ на парични санкции за депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов и за кмета на Монтана Златко Живков. Освен това: Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика при 41-то Народно събрание да разгледа конфликта на интереси и нанасяните вреди от депутата на ГЕРБ Д. Аврамов за здравето и безопасността на хората от гр. Монтана, както и за умишлените му документни измами за скриване нарушаването на санитарно- защитната зона на селищната среда, в проектите при кандидатстване и получаване на финансиране по Програма “САПАРД” на Европейския съюз

Няма коментари: