събота, 29 май 2010 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ : ДО ТРИ МЕСЕЦА В БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ИМА КРИЗА!


Министърът на финансите Симеон Дянков обяви, че очаква до края на лятото дефицита в бюджета да бъде от 2 млрд. лева. „По моите изчисления дефицитът в края на годината ще бъде около 2 млрд. лв., но ние решихме да направим възможно най-консервативния вариант на бюджет и ще влезем в парламента следващата седмица с по-консервативен вариант - около 3,2 млрд. лв.", заяви Дянков. Той допълни, че икономическата криза вече е свършила. „Икономическата криза наистина свърши през април. Април беше първият месец, в който промишлената продукция спря да пада, износът вече пети месец е покачващ, шести с май, вече съм виждал предварителните данни, безработицата вече трети месец пада. Последните данни за май са около 9,7 процента. Банковият пазар за ипотеки вече трети месец се увеличава. Има всички сигнали, че икономически България започва да излиза от кризата. Това е различно от това кога и как приходите ще се увеличат. Там за мен три до шест месеца трябва да изчакаме”, каза Дянков.„Използването на фискалния резерв е най-евтиният ресурс, с който може да се покрие дефицитът в бюджета”, заяви още Симеон Дянков, който смята, че в момента резервът е на ниво от 6,6 млрд. лева като задължителният минимум е 6,3 млрд. лева. В актуализацията на бюджета ще бъде намален изискуемият минимум до 4,5 млрд. лева.„Покриване с пари от резерва винаги е най-добрата идея във време на криза, така че темата ако има дефицит от къде да дойдат парите за мен е много лесна за решаване тема като иконимист. Винаги се взима най-евтиният ресурс. Фискалният резерв е най-евтиният финансов ресурс. Другата теза - защо дефицитът е по-голям, отколкото заложихме - първо, както казах ние още миналия ноември казахме „ще има актуализация около 15 юни". Аз тогава се надявах това да бъде актуализация в положителна насока. Между ноември и сега излязоха две големи изненади - едната беше общоевропейска - в края на януари кризата в Гърция, която беше сравнително незначителна за целия европейски пазар, внезапно през февруари и март стана общоевропейска криза и зарази Испания, Португалия, Ирландия, Великобритания и плъзна по целия Европейски съюз. Това наложи съвсем друга външна политика и много повече несигурност за нашия износ. Другата изненада беше вътрешна - това бяха пак в края на януари и началото на февруари анексите към 148 договора, които са на стойност около 2 млрд. лв. Тези 2 млрд. лв., ако не успеем да анулираме тези договори, трябва да дойдат от някъде", сподели още финансовият министър.Симеон Дянков допълни, че в актуализирания вариант на бюджета разходите са намалени с 900 млн. лева. Дянков се обяви против отпускането на 116 млн. лева на тютюнопроизводителите, но това вероятно ще стане, тъй като е решение на цялото правителство, а не само на финансовия министър. Вицепремиерът обаче твърдо застана зад увеличаването на средствата за здравната каса и в социалната сфера. Проектът за промяна в бюджета ще бъде внесен другата седмица в парламента и дебатите в пленарна зала ще бъдат около 10 - 15 юни.

1 коментар:

Анонимен каза...

седем годинш пълно бездействие !!
НЕ ИЗПЪЛНЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ
Решение №108/30.06.2003 год.
Относно:Взимане на решение за опазване на общшнски имоти
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общинския съвет
Реши:
1.Задължава Кмета на Общината да предприеме съответните действия за запазване /възтановяване/ на следните имоти :
- Сградата в която до 30.04.2003 год. Беше настанена Общинската азминистрация
-Свободната площ зад упаменатата сграда плюс пастройката /старата кметство/ представяваща общо 4 305 кв.м
-Паркинга /около 1 000 кв.м/ находящ се под ГУМ
2.В срок до 30.07.2003 год.Кмета на общината да уведоми ОбСъвет-Сандански за стореното,като приложи съответните искове и други документи,удостоверяващи действия от страна на Общинска администрация ,в противен случай да му бъде потърсена отговорност.