петък, 28 май 2010 г.

ГОРИВО УБИЕЦ В АЕЦ КОЗЛОДУЙ! ЗАСТРАШЕН ЖИВОТЪТ НА ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ!


Това писмо се получило на електронната поща на вестник “ПАПАРАК”. Публикуваме го дословно защото няма какво да добавим. Чувстваме че информацията е жизнено важда и апелираме към всички наши читатели да повишат вниманието си:
Казвам се Георги Котев , на 45 години, от България. Аз съм ядрен физик и вече повече от 17 години работя като такъв в АЕЦ Козлодуй. Работата ми е свързана с прогнозирането на поведението на ядреното гориво и последващото сравняване на тези прогнози с реалното му поведение в практиката.
Преди няколко месеца изведнъж започнаха много странни, необосновани, противозаконни и в крайна сметка изключително вредни структурни и персонални промени, стартирани от настоящият изпълнителен директор. Трябва да отбележа, че тези промени вървяха паралелно с процеса на въвеждане в експлоатация на нов сорт ядрено гориво, така нареченото ТВСА. Целта на тези и други масови и безнаказани нарушения през последните 2 години бе да се прикрие драстичното разминаване с прогнозата на една от основните характеристики - продължителността на горивните кампании. При допустимо отклонение от 3% сегашната разлика е вече 8-9%, а до година сигурно ще надмине и тях. Такива разминавания са безпрецедентни в практиката на една ядрена централа и незабавно трябва да се търсят причините за тях. В резултат на тези неочаквани и нежелани разминавания се стигна и до превишаване на друг един важен лимит, а именно предела по дълбочина на изгаряне, в горивни касети от стария сорт гориво - ТВСМ. Което може да доведе до разхерметизиране на ядрен материал. Така, аз, съпоставяйки фактите: 1. Подмяната на стария сорт гориво ТВСМ с новия - ТВСА; 2. Безсмислените, противозаконни и вредни структурни и персонални промени; 3. Резултатите от предишните две действия (разминаванията в кампаниите и прегарянето на горивото); стигнах до единствено възможното заключение, че това се прави с цел да се прикрият истинските характеристики на новото гориво което застрашава сериозно животът на хората. В подкрепа на този извод е и абсолютното несъответствие между документацията за новото гориво и реалните му характеристики. Освен това, следва да се отбележи и фактът, че вътре в самата атомна централа е създадена атмосфера на монопол над истината от страна на ръководството и подставените от тях лица в средните нива на управлението. Несъгласните да мълчат.
Към дотук изложените факти може да се добави и изключително интересно съвпадение. Паралелно с въвеждането в експлоатация на новия вид гориво, през 2004 година, безпрецедентно бързо се създава нова нормативна уредба, благодарение, на която на точно определена фирма е издадено разрешение да внася въпросното ново гориво, в качеството й на посредник, между руския производител и АЕЦ Козлодуй.
За така изложеното и още някои други факти аз имам сериозни доказателства и съм готов да ги споделя със съответни оторизирани институции. Моите лични наблюдения, анализи и изводи ми подсказват, че най-малкото новото гориво не съответства на заявените от производителя характеристики, а в най-лошият случай на нас ни се доставя рециклирано ядрено гориво. По този начин най-вероятно се реализира огромна по мащабите си корупционна схема, заради разликите в цените между свежото и рециклирано гориво, която вероятно се изразява в десетки милиони евро годишно. Тази огромна корупция освен това е съпроводена и от безпрецедентна загуба на предвидимост в работата на ядрените реактори. Шокиран от събраните от мен факти, аз се постарах да запозная къде по-подробно, къде по-малко някои български и международни институции. За огромно съжаление, макар да не оспорват верността на моите твърдения, до сега никой не желае да се ангажира с разследването на случая и с изясняване на истината. Като специалист и гражданин смятам, че не следва един толкова сериозен и изключително опасен проблем да се пази в тайна и да бъде пренебрегван. За да не ми бъде попречено да кажа цялата истина от няколко дни съм извън България (за своя сметка и за свой риск) и търся съдействие и помощ за справяне с този проблем. Обръщам към всички които считат проблема за сериозен и могат да помогнат да спасим централата и здравето на хората. За контакт имейл: gikotev@dir.bg

1 коментар:

Георги Котев каза...

Интересно. Много интересно. Съдържанието на писмото е вярно, макар и с давност от преди две години. От тогава до сега се натрупа мноооого допълнитела информация, която единствено и само подтвърждава заявеното от мен, преди почти цели 2 години. Ако се интересувате от детайлите и развитието на случая, можете да се запознаете с всичко ново на адрес: www.gikotev.blog.bg
Георги Котев