понеделник, 7 юни 2010 г.

ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ ПРЕВЗЕМА БЪЛГАРИЯ!ПОСРЕДСТВОМ ПРИЛАГАНЕТО НА ИЗПИТАНИ КОРУПЦИОННИ СХЕМИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ НИВА, СЪС ЗАПЛАХИ, ШАНТАЖ И ИЗНУДВАНЕ НАД ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ И ЛИЦА, ФАМИЛИЯ ВАСИЛ И ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВИ ПОДЧИНИХА НА ВОЛЯТА СИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ПУБЛИЧНИ ФИГУРИ В МАЛКИЯ ГРАД ПРАВЕЦ, НАСЛЕДИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ОГРОМНА ЗА РАЗМЕРИТЕ СИ ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ.


ДО МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЖАЛБИТЕ И СИГНАЛИТЕ
ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОРИС ВЕЛЧЕВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Долуподписаните граждани и членове на „Сдружение за насърчаване на гражданската активност” с предмет на дейност защита на обществените интереси в община Правец и развитие на гражданското общество, се обръщаме към Вас в качеството Ви на представители на официалната власт в държавата, за да огласим факти, свързани с управлението и обществения живот в гр. Правец, които възпрепятстват функционирането на гражданското общество и демокрацията.
Обръщаме се към Вас и защото вярваме в силата, непоколебимостта и решимостта на държавата и на Вас, като нейни институционални представители.
Обръщаме се към Вас, за да огласим публично тревожни факти от това, което се случва от години в нашия град Правец – политическа корупция, злоупотреба с власт, политически и икономически рекет, използване на публичните институции за обслужване на частни интереси за сметка на обществените, погазване на конституционни права на гражданите.
Обръщаме се към Вас с искане за безпристрастно и компетентно разследване на изложените по-долу факти, в рамките на предоставените Ви от законите компетенции, за да бъдат изолирани порочните практики и да се гарантират правата ни.
ПОСРЕДСТВОМ ПРИЛАГАНЕТО НА ИЗПИТАНИ КОРУПЦИОННИ СХЕМИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ НИВА, СЪС ЗАПЛАХИ, ШАНТАЖ И ИЗНУДВАНЕ НАД ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ И ЛИЦА, ФАМИЛИЯ ВАСИЛ И ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВИ ПОДЧИНИХА НА ВОЛЯТА СИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ПУБЛИЧНИ ФИГУРИ В МАЛКИЯ ГРАД ПРАВЕЦ, НАСЛЕДИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ОГРОМНА ЗА РАЗМЕРИТЕ СИ ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

ОФИЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ в Правец – общински съвет, кмет, общинска администрация, полиция, поземлена комисия (ОбСЗ) и др. са превърнати в параван на неофициална, но реално упражнявана власт на частен икономически интерес.

Това срастване на публичната официална власт със задкулисната, в крайна сметка се трансформира по дълбоко неморален и откровено противоправен начин в частен икономически дивидент и още повече – в реална нелегитимна власт, основните функции на която се свеждат до непрекъснато паразитиране и възпроизводство на модела в ущърб на обществения интерес:
НЕПРЕСТАННО И НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНАТА ОБСЛУЖВАТ С ФИНАНСОВИ ПОДАРЪЦИ ЧАСТНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „ПЪРВОКЛАСНИЯ ИНВЕСТИТОР” ФИРМА „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД, СОБСТВЕНОСТ НА ФАМИЛИЯ ЗЛАТЕВИ
Публична тайна е фактът, че община Правец се е превърнала в корпоративен придатък, който обслужва не интересите на жителите на община Правец, а частния икономически интерес на собствениците на фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД – фамилия Васил и Валентин Златеви.
Средствата, които общината получава по линия на републиканския бюджет за благоустройство и инфраструктура, както и финансирането, осигурено от различни европейски и правителствени фондове и програми се материализират и трансформират в частна собственост, понеже обслужват основно обекти на посочената фамилия. По този начин са присвоени и се присвояват средства и имущество за десетки милиони лева.
Нерегламентирано бе намалено нивото на държавния язовир „Правец”. Освободените от водата земи, подлежащи на реституция, бяха експроприирани и продадени на Фамилията за жълти стотинки. Дори да приемем, че е законна, тази „сделка” ощетява общинският бюджет с няколко милиона лева.

„ПРИВАТИЗИРАНАТА” ОТ ЗЛАТЕВИ ОБЩИНА Е АКТИВНА СТРАНА В КОРУПЦИОННИ АПОРТНИ „СДЕЛКИ” КЪМ ФАМИЛИЯТА

Посредством изпитаната корупционна схема на „апортите” фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД на Златеви успя да овладее без да заплати и един лев цялото общинско имущество в гр. Правец.
За целта бе създадено съвместно дружество между общината и фирмата на Васил Златев, наречено „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРАВЕЦ” АД.
В това бутафорно дружество, контролирано изцяло от фамилия Златеви, бе прехвърлено без пари общинско имущество на обща стойност над 150 млн. лв. (Културен дом с част от площада на града; Спортна зала с принадлежащи терени и спортни съоръжения; право на строеж върху 17 декара общински терен; общежитие /хотел/; контролът върху общинското дружество „ПРАВЕЦГАЗ1” ЕООД и др.)
ОТ ГОДИНИ ФАМИЛИЯТА НАЗНАЧАВА С ПРЕДРЕШЕН ИЗБОР КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНАТА И УСПЕШНО ПОДРЕЖДА ЛИСТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ. КМЕТОВЕТЕ И НАЧАЛНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖБИ В ПРАВЕЦ УПРАВЛЯВАТ С ЧУВСТВО ЗА БЕЗНАКАЗАНОСТ. АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ПРОИЗВОЛ И РЕКЕТЪТ СА ОСНОВНИТЕ ОРЪДИЯ НА ПУБЛИЧНАТА ВЛАСТ.
С помощта на отработени корупционни практики, управителят на фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД и бивш кмет на Правец, Васил Златев, успя превърне цялата администрация на общината и всички териториални звена на държавната власт във вярно оръдие за рекет и безскрупулен шантаж както върху независими фирми, работещи на територията на община Правец, така и върху отделни граждани.

В ЧАСТНИТЕ ОБЕКТИ НА ФАМИЛИЯ ЗЛАТЕВИ СЕ ИЗТОЧВА ПО БЕЗСКРУПУЛЕН НАЧИН ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ПРАВЕЦ

Общината сключва сделки в грубо нарушение на обществения интерес и интересите на обикновените граждани. Средствата, които се залагат в общинския бюджет се разходват за изграждане и поддържане на инфраструктурата на частния голф комплекс на Златеви, докато населената част на град Правец е изоставена на произвола на съдбата с амортизирана и негодна за експлоатация инфраструктура, изровени улици и разбити тротоари.
Циничен е самият механизъм, по който общината разплаща средствата по цялостното изграждане и поддържане на частния голф комплекс на Златеви – фирмата, която извършва комуналните дейности за сметка на общината е бившето общинско дружество „СКДУ” ЕООД, наскоро приватизирано от Фамилията.
ОГРОМНИ СА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ СЪС СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОТПУСНАТАТА ОТ ДЪРЖАВАТА СУБСИДИЯ. НЕ СЕ СПАЗВАТ НИКАКВИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПОЛЗВАЩИТЕ СЕ С ПРОТЕКЦИИТЕ НА ЗЛАТЕВИ УПРАВНИЦИ БЕЗОГЛЕДНО ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С ПУБЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ
Управлението на средствата от общинския бюджет се характеризира с фрапираща безстопанственост. Липсва какъвто и да е контрол и отчетност.
Доклад на Сметната палата на република България констатира десетки нарушения при възлагането на обществените поръчки. Препоръките на тази институция към местната власт останаха голословни пожелания.
Контролираната от фамилия Златеви прокуратура в съседния гр. Ботевград отказва да потърси наказателна отговорност от кметовете за кражбите и разпиляването на публични средства.

ВЪРШЕНИТЕ ОТ ФИРМА „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД САМОУПРАВСТВА ОСТАВАТ БЕЗНАКАЗАНИ

Контролът, който управителят на фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД е установил върху всички обществено-политически и административни структури в община Правец, му осигурява комфорта да действа с произвол, характерен за общества от отминали епохи. Например:
Незаконно бяха разширени границите на контролираното от Златеви ловно стопанство край Правец, при което бяха заградени и присвоени десетки хиляди декари частни и държавни гори. Въведен бе нерагламентиран и противозаконен пропускателен режим на достъп на собствениците до техните имоти.
Държавното горско стопанство в съседния гр. Ботевград се превърна в структура, обслужваща интересите на фамилия Златеви. За директор на лесничейството беше назначен бившият директор на частното ловно стопанство на Златеви в Правец – Веселин Нинов.
Ежедневно, без да се упражнява никакъв контрол от страна на горските служители, в горите край Правец се изсичат стотици кубически метри висококачествен дървен материал, който директно се експортира. Планината е оголена, вековните гори са подложени на безмилостна сеч, а вододайните зони са разорани и унищожени от тежката дърводобивна техника. В резултат на това варварство съвсем скоро ще бъдем изправени пред много тежки социални и екологични последствия с непредсказуем ефект.

ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ НЯМАТ ВОЛЯТА И СМЕЛОСТТА ДА РАЗСЛЕДВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ФАМИЛИЯ ЗЛАТЕВИ В ПРАВЕЦ. ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ ТЕМАТА „ПРАВЕЦ” Е ТАБУ

Въпреки подадените многобройни сигнали до правоохранителните органи – полиция и прокуратура, и образуваните въз основа на тях преписки, РПУ – Правец и РП – Ботевград бездействат и отказват да установят и подведат под отговорност виновните лица, повлияни вероятно от факта, че основните субекти, облагодетелствани от серията престъпления, закононарушения и злоупотреби в община Правец са фирмите, собственост или свързани с лицето Васил Златев Петков – баща на изпълнителния директор на „Лукойл България” ЕООД Валентин Златев, чиито близки връзки с политици от самия връх на държавата са натрапвани на обществото ежедневно.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, в европейския град Правец царуват политическата корупция, произволът, страхът и безверието, че правовата държава България има волята да наложи на самозабравилите се местни величия държавния суверенитет и спазването на законите.
Настояваме органите на официалната държавна власт да предприемат всички необходими и законови мерки за защита на интересите на гражданите и обществото, като:
Незабавно се извърши обективна и безпристрастна ревизия на всички сделки на община Правец с фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД;
Незабавно се преустановят всички вършени беззакония и самоуправствени действия, като се потърси съответната отговорност от извършителите;
Незабавно се вдигнат бариерите от всички блокирани общински пътища;
Незабавно се спре поголовната сеч в Балкана и се разградят заграбените частни и държавни гори, като се осигури конституционното право на всички граждани на пряк и свободен достъп. Да се потърси строга отговорност от виновните длъжностни лица и предприемачи за престъпленията, вършени в горите;
Незабавно се осигури свободен достъп на гражданите до цялата крайбрежна зона на язовир „Правец” и се гарантира запазването на неговия публичен характер. Да се изготви нова, независима и обективна екологична оценка за въздействието на голф игрище „Правец” върху екосистемата и водоизточниците;
Незабавно се възстанови в патримониума на общината заграбеното имущество – публична общинска собственост на стойност над 150 млн. лева. Да се потърси отговорност на лицата, договаряли при очевидна финансова загуба за общината;
Незабавно се преустанови източването на общинския бюджет и се потърси отговорност за престъпните сделки, ощетили общината и гражданите.

Надяваме се на Вашата помощ и съдействие за изолиране на порочните явления и практики в община Правец, за справедливост и уважение към законите на страната!

Във връзка с настоящото открито писмо, прилагаме изложение на конкретни факти и обстоятелства.

БЯЛА КНИГА

I

НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА ПОМОЩ
КЪМ ФИРМА „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД

Община Правец се е превърнала в корпоративен придатък и обслужва не интересите на жителите на община Правец, а частния икономически интерес на фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД. Средствата, които общината получава по линия на републиканския бюджет за благоустройство и инфраструктура, както и финансирането, осигурено от различни европейски и правителствени фондове и програми се материализират и трансформират в частна собственост, понеже обслужват единствено обекти на посоченото дружество.

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ГОЛФ ИГРИЩЕ „ПРАВЕЦ” СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Със средства от републиканския бюджет и европейските фондове се изгражда цялата обслужваща инфраструктура на голф игрище „Правец”:
Външен довеждащ колектор до голф клуб "Правец" – договор на МРРБ от м. декември 2008 г., стойност – 287 502 лв. без ДДС (преписка1642/2009 на СОП и 6792/2009 на СГП);
Изграждане на битова и дъждовна канализация по улици в "квартала на голф игрището" – договор на МРРБ от 28 януари 2008 г., стойност – 2 272 000 лв. без ДДС;
Канализационен колектор успоредно на река „Калница” – договор на МРРБ от 6 април 2008 г. за 1 993 455 лв. без ДДС;
Трасировка на път в местността „Скърнава” – договор на МРРБ от 14 април 2008 г. за 239 215 лв. без ДДС (преписка 1009/2009 РП Ботевград);
„Разширяване и развитие на уличната мрежа на град Правец – I етап” в района на голф игрище Правец на стойност 771 183.60 лв. – договор № 23/322/00227 от 23.10.2009г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007-2013 г., сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция (решение на ОбС – Правец № 35/10.03.2010 г.)
„Разширяване и развитие на уличната мрежа на град Правец – ІI етап” в района на голф игрище Правец на стойност 560 140.90 лв. – договор № 23/322/00231 от 23.10.2009г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007-2013 г., сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция (решение на ОбС – Правец № 36/10.03.2010 г.)
Освен това, фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД се явява не само бенефициент на краен продукт – изградена от държавата инфраструктура, но и свързани с нейния управител фирми усвояват отпуснатите от държавата средства за изпълнение на поръчките. По този начин, чрез свързани лица, собственикът на фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД се облагодетелства двойно – веднъж като изпълнител и втори път като бенефициент. Така например, за изпълнител по договора за трасировката на път в местността „Скърнава” (където се намира голф игрище „Правец” с инвеститор “Тера Тур Сервиз” ЕООД, собственик Васил Златев) на стойност 239 215 лв. без ДДС, е избрана "Обществено строителство - Агробилд" с управител Васил Златев.
С решение № 83/23.04.2008 г. на Общински съвет – Правец, в грубо нарушение на обществените интереси, бе дадено съгласие и общината придоби собствеността върху улиците в частния голф клуб и жилищен комплекс на „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД.
Р Е Ш Е Н И Е № 83
ОТНОСНО: Разширение на границите на Плана за регулация на гр.Правец
Общинският съвет на Община Правец,
на основание
чл.21(1), т.17 и чл. 27(4) от ЗМСМА, както и чл.64, чл.67, чл.70 и чл. 205, глава 17, раздел І от ЗУТ,
(Гласували-13; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се-1)

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за разширение на регулационните граници на населеното място, като в плана за регулация на град Правец се включат териториите съгласно приложената схема, представляваща неразделна част от настоящото решение при спазване на следното:

1.1. Всички новопроектирани улици и съответните улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, в зоните на разширение, да бъдат публична общинска собственост.
1.2. Всички имоти – собственост на юридически и физически лица – отредени по подробните устройствени планове за обекти публична общинска собственост, да бъдат процедирани по законоустановения ред.
1.3. Всички корекции на водни обекти и определяне граници на водни обекти, свързани с включването им в урегулираните части на населеното място, да бъдат процедирани по закон и да бъдат отразени във водния кадастър.
1.4. Землищната граница по КВС между град Правец и село Разлив да се промени по законово установения ред, с цел целият терен за голф-игрище, както и на обект „ГОЛФ РИЗЪРТ И КЪНТРИ КЛУБ – ПРАВЕЦ” да бъде разположен в землището на град Правец.

2. Възлага на Кмета на община Правец - КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ – да организира допускането и провеждането на всички законово регламентирани процедури за привеждане в дейстиве на настоящото решение.

- в резултат на тази корупционна по своя характер „сделка”, общината пое за сметка на общинския бюджет цялостното изграждане и поддържане на уличната мрежа в частния голф комплекс, вкл. тротоари, улична електрификация и осветление, изграждане и поддържане на канализационната и отводнителна мрежа и др.
- всички тези дейности се извършват от бившата общинска фирма „СТРОИТЕЛСТВО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ” ЕООД, наскоро приватизирана от фамилия Златеви, на която общината заплаща за свършената работа по договор.

В изпълнение на горепосоченото решение № 83 от 23.04.2008 г. на Общински съвет – Правец, общината приоритетно инвестира милиони от общинския бюджет, като прилага плана за регулация и изгражда инфраструктура, не в зоните, прилежащи на усвоената урбанизирана градска част на Правец, а в отдалечени и несвързани с града територии, частна собственост на фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИС” ЕООД. По тази схема общината е планирала да изгражда обслужващата инфраструктура на проекта за частно ваканционно селище на Златеви в местността „Сливите”, докато отказва да инвестира в очевидно много по-ефективни проекти, с почти изградена инфраструктура (местността „Полето”), от което биха спечелили стотици семейства в Правец.

II

ПРЕСТЪПНИ АПОРТНИ СДЕЛКИ МЕЖДУ
ФИРМА „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД И ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Посредством изпитани корупционни практики фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД успя да овладее цялото общинско имущество в гр. Правец. Създадено бе смесено дружество между общината и фирмата на Васил Златев, наречено „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРАВЕЦ” АД.
Срещу козметични ремонти, фактурирани на книга, и в замяна на обещания и идеи за бъдещи „инвестиции”, общината предостави на фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД недвижимо имущество, възлизащо по пазарна оценка на поне 150 милиона лева. Вместо да получава доходи от това имущество, общината непрестанно трупа задължения към своя партньор, които погасява с нови апорти. Следват периодични увеличения на капитала на дружеството, вследствие на които делът на общината вече се е „стопил” под 30 на сто.
На 02.06.2007 г. в деловодството на община Правец постъпва предложение от Васил Златев, управител „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД, до Общински съвет – Правец за увеличаване на капитала на съвместното дружество „Университетски недвижими имоти” АД. Общината е апортирала недвижимости за стотина милиона, но г-н Златев търси вземане в размер на 1 685 421 лв.
В „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРАВЕЦ” АД общината участва с първоначален апорт на сгради и съоръжения за стотици милиони лева – Младежки дом и прилежащ площад, Студентско общежитие, Спортен комплекс със спортна зала, стадион и игрища.
Част от апортираните в съвместното дружество имоти.
И спортният комплекс, заедно с прилежащите кортове, игрища и стадион беше подарен на „първокласните” инвеститори.
Културен дом, Административно – стопанска сграда, Учебен център, Правителствена сграда – целият сграден фонд на община Правец под една или друга форма е в ръцете на фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД.
Следват нови апорти, прикрити като „увеличаване на капитала” – така например с решение № 181 от 19.12.2008 г. на ОбС – Правец дава съгласието си за увеличаване на капитала на смесеното дружество, като общината апортира нов недвижим имот в центъра на гр. Правец, а нейният партньор фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД участва с непарична вноска, представляваща част от вземане!
Впоследствие, в имота са настанени работниците, които изграждат голф комплекса на фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД, като срещу това не е платена и една стотинка наем.

Р Е Ш Е Н И Е № 181

ОТНОСНО: Покана за провеждане на Извънредно общо събрание на
Акционерите на „Университетски недвижими имоти-Правец”АД.

Общинският съвет на Община Правец,
на основание
чл.21(1) т.8 и т.9 и чл.27(5) от ЗМСМА, чл.25, т.т.1 и 2
от Наредба №14 за упражняване правата на общината
върху общинската част от търговски дружества, във
връзка с Решение №38/14.06.2007 г. на ОбС-Правец, и
във връзка с Покана на „Университетски недвижими имоти – Правец”АД,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се-0)

Р Е Ш И:

1. Възлага на кмета на Община Правец да представлява Общината на Извънредното общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти - Правец” АД, което ще се проведе на 13.01.2009 година от 11.00 часа, на адреса на седалището на дружеството в град Правец, бул.”3-ти март” №16 и да гласува с всички притежавани акции по въпросите от дневния ред.
2. Овластява представителя на Община Правец да гласува по въпросите от дневния ред на предстоящото ИОСА, както следва:
2.1. По точка първа от дневния ред на ИОСА: „Увеличаване на капитала на Университетски недвижими имоти - Правец” АД:
Да гласува „ЗА” предложението за увеличаване на капитала на Университетски недвижими имоти – Правец” АД по реда на чл.192 от ТЗ във вр. с чл.193 от ТЗ от 2 944 652 лв. (два милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин петдесет и два лева) на 3 886 587 лв. (три милиона осемстотин осемдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем лева), чрез издаване на 941 935 (деветстотин четиридесет и една хиляди деветстотин тридесет и пет) броя нови обикновени, поименни, акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионната стойност 1 лев за всяка една акция. Увеличението на капитала се извършва при запазване процентното съотношение на притежаваните акции от акционерите в капитала на “Университетски недвижими имоти -Правец”АД. Акциите се предлагат за записване само на акционери на дружеството при условия и ред както следва:
ОБЩИНА ПРАВЕЦ участва в увеличението на капитала с непарична вноска представляваща правото на собственост върху следния недвижим имот:
Дворно място с площ от 980 кв.м. находящо се в гр.Правец София област и представляващо Парцел XVII (им.613) в кв.24 по плана на гр.Правец при граници: на изток – улица /градинка/, на запад – имот 612, на север – улица ина юг – имот 614, ведно с изградената в него Административно – стопанска сграда представляващ триетажна сграда с РЗП – 620 кв.м. и мазе – 52 кв.м. на стойност 292 000 (двеста деветдесет и две хиляди) лева съгласно Заключение на назначените по реда на чл.72 ал.2 от ТЗ вещи лица и записва 292 000 (двеста деветдесет и две хиляди) броя акции от новата емисия, с номинална стойност един лев всяка.
“ТЕРА ТУР СЕРВИЗ”ЕООД участва в увеличението на капитала с непарична вноска и парична вноска както следва:
а) Непарична вноска в размер на 556 452лева (петстотин петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и два)лева, представляваща част от вземане от „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРАВЕЦ”, оценена със Заключение на назначените по реда на чл.72 ал.2 от ТЗ вещи лица, срещу която записва 556 452 броя акции от новата емисия с номинална стойност един лев всяка.
б) Парична вноска в размер на 93 483лв. (деветдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и три лева), срещу която записва 93 483лв. (деветдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и три) броя акции от новата емисия, с номинална стойност един лев всяка.
Общият размер на записваните от „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ”ЕООД акции е 649 935(шестстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин тридесет и пет) броя акции от новата емисия с номинална стойност един лев всяка.
2.2. По точка втора от дневния ред на ИОСА - „Промени в устава на дружеството”
Да гласува „ЗА” приемане на нова редакция на Устава на дружеството в съответствие с горните решения.
3. Възлага на кмета на община Правец да извърши всички необходими правни и фактически действия, необходими за вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала съобразно гореопределените параметри.
4. Възлага на кмета на община Правец да даде изискуемото съгласно чл.73 от Търговския закон нотариално заверено съгласие за непаричната вноска на общината.
Подобно е съдържанието на друго решение на Общински съвет – Правец – № 138 от 16.12.2009 г., с което община Правец учредява право на строеж и апортира в „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРАВЕЦ” АД недвижим имот с площ от 17 385 кв.м, отнет преди това от „Технически университет” – София.

Р Е Ш Е Н И Е № 138

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество
/Предложение от „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ”ООД за увеличаване на капитала на „УНИ-ПРАВЕЦ”АД/

Общинския съвет на Община Правец,
на основание
чл.21(1), т.8 и чл.27(4) и (5) от ЗМСМА, чл.6(1) от ЗОС,
във връзка с чл.72 и сл. от ТЗ
и предложение вх.№69.00939/10.12.2009 г. на „Тера Тур Сервиз”ООД,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се-0)

Р Е Ш И:

1. Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот, а именно: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ –За спортен комплекс (осми – За спортен комплекс), в кв.9 (девети) по регулационния план на град Правец, област Софийска, с площ от 17 385 кв.м (седемнадесет хиляди триста осемдесет и пет кв.м.), актуван с Акт за публична общинска собственост №30-І/24.08.2009 г., вписан в службата по вписванията при Районен съд – Ботевград под №68, том VІ, парт.2081.
2. Дава съгласие Община Правец да участва в увеличаването на капитала на „Университетски недвигими имоти – Правец”АД с непарична вноска, представляваща учредено в полза на „УНиверситетски недвижими имоти –Правец”АД право на строеж на обект „Спортно игрище” върху терен с площ от 8050 (осем хиляди и петдесет) кв.м. съгласно приложен проект, и представляващ част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ – За спортен комплекс (осми – За спортен комплекс), в кв.9 (девети) по плана на гр.Правец, област Софийска, целия с с площ от 17 385 кв.м. (седемнадесет хиляди триста осемдесет и пет кв.м.).
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение, както и да внесе искане до Агенцията по вписванията за назначаване на вещи лица за изготвяне на оценка на правото на строеж по т.2 от решението.
С няколко свои решения Общински съвет – Правец одобрява предложенията на кмета на общината Красимир Живков да бъдат продадени на фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД общинските пътища и дерета в района на строящото се голф игрище, които, според него, са престанали да имат предназначението на публична общинска собственост (решение № 171 от 19.12.2008 г., решения № 29 и № 30 от 10.02.2010 г.).

Р Е Ш Е Н И Е № 171

ОТНОСНО: Приемане изменение на ПУП в кв.171, гр.Правец.

Общинския съвет на Община Правец
на основание чл.21(1), т.8 и т.11 и чл.27(5) от ЗМСМА, чл.36(1), т.2
от ЗОС, чл.47(1), т.1, чл.57, чл.60(1), т.2 и (2) от
Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Правец,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се-0)

Р Е Ш И:

1.Обявява за частна общинска собственост поземлени имоти №000959 и №00979 в землището на гр. Правец и поземлен имот №072040 в землището на с. Разлив, представляващи полски пътища, които са престанали да имат предназначението на публична общинска собственост, тъй като обслужват единствено имоти на „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ”ЕООД гр.София.
2.Приема пазарните оценки на общински недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:
2.1.За ПИ №000959 в землище на Правец с площ 2613 кв.м. в размер на 11 758,50 лв.
2.2.За ПИ №000979 в землище на Правец с площ 1296 кв.м. в размер на 5 832,00 лв.
2.3.За ПИ №072040 в землище на Разлив с площ 1438 кв.м в размер на 6 471,00 лв.
3.Дава съгласие след одобряване на проекта за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, да се прекрати съсобствеността между “ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД гр. София и община Правец чрез продажба на имотите описани в т.1 от това решение, представляващи частна общинска собственост, на “ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД гр. София
4.Възлага на кмета на община Правец да сключи предварителни договори за продажба на имотите по т.1 от това решение със “ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД гр. София, като окончателните бъдат подписани след влизане в сила на ПУП – План за регулация и застрояване.
5.Дава съгласие кмета на община Правец с мотивирано предписание да допусне изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-За туристически комплекс спорт и атракции кв.171 гр. Правец с предложение за включване в границите му на поземлени имоти №063012, №063017, №000959, №000979 от землището на гр. Правец и поземлени имоти №072041 и №072040 от землището на с. Разлив.

Корупционните практики в община Правец не се ограничават само с облагодетелстване на фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД, но и на сателитните й търговски дружества като „ПРАВЕЦ ГАЗ 1” АД, в което общината има дялово участие.

След занижаване цените на газопроводи и съоръжения, изградени с целева бюджетна субсидия, същите са апортирани в дружество със символично общинско участие – „ПРАВЕЦ ГАЗ 1” АД. Фактите са установени с доклад на АДФИ № ФИ 5 СО – 0011/23.11.2007 г. В досъдебно производство на СГП е установено, че оценката на апортираните съоръжения е изготвена с фалшифициране на подписите на двама от оценителите.
В момента участието на общината в съвместните фирми с „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД, навсякъде е свалено под 30%. Така за жълти стотинки и чрез прости финансови схеми бившият кмет на Правец Васил Златев става "първокласен инвеститор" в града, придобивайки почти цялата общинска собственост, която по пазарни цени днес струва не по-малко от 150 милиона лева.

ІІІ

ЗАГРАБВАНЕТО НА ЯЗОВИР „ПРАВЕЦ” ОТ
ФИРМА „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД

Преди повече от десетилетие фирма „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД заграби и досега незаконно владее язовир „Правец” в качеството си на концесионер. Решението на ОбС – Правец за отдаване на концесията е обявено за нищожно от ВАС (решение № 6430/21.06.2007 на ВАС на Република България). Общината съставя документ с невярно съдържание – акт за общинска собственост за имот, който по това време е бил собственост на държавната фирма „Напоителни системи”.

СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
Гр. Правец

3 коментара:

Анонимен каза...

Правец отсече дърво за 12 бона

В града на Тодор Живков сюжетите за Джеймс Бонд не са измислица. “Десант” лично се увери в това
Най-скъпоценното дърво на България се оказа в Община Правец. То се е намирало по поречието на река Малък Искър, недалеч от село Манаселска река и струва цели 12347 лева и 10 стотинки. Толкова е платил бившият вече кмет на общината Красимир Живков за отсичането му, става ясно от документи, с които “Десант” разполага.…………
Цял Правец е осеян с полицейски камери, разположени обаче не на кръстовища и площади, а все покрай улици, водещи към дворци и обекти на Семейството. Още щом насочихме фотоапарат към ловното стопанство на Златеви и на място паркира черен джип. Екипът на “Десант” тутакси бе блокиран от едни момчета с всякаква мускулеста снага и осанка, но обединени от характерната липса на врат. Десет секунди по – късно се появи втори джип, а в далечината се задаваше и трети, вече с включена сирена........

http://www.desant.net/show-news/20400/

Анонимен каза...

Вие сте на ход, господин Премиер!
Имате уникален шанс да докажете, че наистина имате принципи, а не приятели, не робувате на приятелски кръгове и че действията ви не носят белезите на двоен стандарт, нещо, в което вече ви обвиняват.
Вчера 06.06.2010 група граждани дръзнаха да огласят факти за престъпния модел на управление в Правец. Колкото и официалните медии да се правят, че подобно събитие не се е случило, то е факт. Въпреки тях.
Днес, Бялата книга за Правец вече е в Министерски съвет, Народно събрание и при Главния прокурор. Вие сте на ход, господин Премиер! Темата “Правец” е “горещ картоф” и табу за медиите, но вие отворихте кутията на Пандора! Безпощадно късно е да я затваряте! Вие сте на ход, господин Премиер!
Рано или късно, всеки стига до своята Голгота. Ако “Правец” и Валентин Златев са вашата … Време е!
Пешките в шахмата са най-невзрачните фигури. Единствено те обаче, могат да триумфират като царици. Вашата Голгота днес, може да е триумфът ви утре!

Светла ВАСИЛЕВА

http://chara.blog.bg/novini/2010/06/07/vie-ste-na-hod-gospodin-premier.558302

Анонимен каза...

До активните хора които са започнали това - Браво и благодарности.

Пиша само да кажа кратко - опитайте да изведете казуса до европейски комисии, защото в рамките на държавата ни нищо няма да се случи. Докато от вън Бойко може да бъде принуден.