сряда, 23 юни 2010 г.

ЗАСТРАШЕНА ЛИ Е НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ ЗАРАДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА В ДАНС?


Приетото на първо четене актуализиране на Бюджет 2010 миналата седмица предвижда намаляване на бюджета на ДАНС с нови 20%. Това ще рече, че спрямо предходната 2009 г. парите за националната сигурност ще бъдат орязани с 42% . В същото време прави впечатление, че ДАНС е единствената от службите за сигурност, за която се предвижда такова драстично орязване на бюджетни средства. Законопроектът например не предвижда намаление на разходната част на бюджетите на МВР и на Националната служба за охрана, а за Националната разузнавателна служба дори се предвижда увеличение на разходите.Със Закона за държавния бюджет за 2010 г. за ДАНС са утвърдени 96 675 000 лв., което е намаление от 27,53% спрямо бюджета за 2009 г. - 133 405 млн. лв. ДАНС е една от първите организации на бюджетна издръжка, която още в края на 2009 г. извърши реално съкращаване на числеността на личния състав с 23.58%. В резултат на неизпълнението на бюджета за 2009 г. от страна на Министерството на финансите на освободените служители тогава не са изплатени дължимите според закона обезщетения в размер на 1 640 000 лв., като тези средства продължават да натоварват бюджета на агенцията за 2010 г., където също не са предвидени. Към 30.04.2010 година все още не са изплатени и полагащите се обезщетения на освободени в началото на 2010 г. служители в размер на 1 399 000 лв. А предстои ново съкращение на служители на агенцията.В началото на 2010 г. ръководството на ДАНС е предприе систематични мерки за ограничаване на разходите: спря 250 автомобила, като голяма част от тях ще бъдат предложени за продажба чрез търг. Закри 219 градски телефонни поста, в резултат на което са спестени 127 734 лв. Ограничи до възможния минимум разходите за командировки в страната и чужбина. Дългосрочните командировки в чужбина са единици. До минимум са орязани режийните и канцеларските материали. Намалени са месечните и допълнителните възнаграждения на служителите. От орязани порционни средства са икономисани 1,040 млн. лв. През 2010 г. не са и няма да се изплащат полагащите се по трудов договор суми за социално-битово и културно обслужване на служителите. Предстои освобождаване на агенцията от нерентабилни имоти."Намаляването на бюджетните средства вече доведе до затруднения в международната ни дейност", твърди председателят й Цветлин Йовчев. За строеж на новата главна квартира на НАТО ДАНС дължи вноска от около 39 000 евро. Едновременно с това агенцията е принудена да отзове свои служители от Постоянната делегация на Република България в НАТО поради невъзможност да изплаща издръжката им.Въпреки предвидените от страна на агенцията мерки бюджетът иска още 20% намаление на бюджета, за което гласува и Народното събрание.След като анализира получената информация, комисията за контрол на ДАНС под председателството на лидера на АТАКА Волен Сидеров изрази сериозна загриженост за реалния ефект от предвижданите съкращения в бюджета на ДАНС за 2010 г. и за отражението им върху състоянието на националната сигурност.Ако се осъществи предвижданата корекция на бюджета на агенцията, ще бъдат освободени над 250 служители, носители на голям обем класифицирана информация и притежаващи специфични знания и умения. Те ще останат без работа до пенсионирането им, което означава около 6 месеца. В същото време държавата няма възможност да изплати законовите им обезщетения, които са огромна сума по време на кризата, заради която се налага и актуализирането на бюджета. Става дума за над 12 млн. лв. Сидеров предупреди, че неизплащане на обезщетенията ще създаде реална опасност тези хора да минат от другата страна на закона. Нещо подобно се случи с десетките съкращения на службите, които бяха направени през 20-годишния преход. В началото ъндърграундът се пълнеше и ръководеше от бивши спортисти, а по-късно от бивши хора на службите. Тревогата на Сидеров преди дни потвърди и вътрешният министър Цветан Цветанов, който също е притеснен от липсата на пари в бюджета за обезщетение на хора от МВР и ДАНС. Цветанов заяви, че се търсят всички възможности да бъдат покривани обезщетенията за служителите, тъй като не е коректно, "когато един служител е дал всичко от себе си в годините, докато е служил в тази система, когато разчита на това обезщетение, за да може да бъде в някаква по-независима ситуация, излизайки от нея, да не го получи".Орязването на бюджета и неплащането на обезщетения увеличава риска от ново въвличане на ДАНС в публични скандали и дестабилизирането й. Припомняме, че от създаването си през 2008 г. агенцията се тресе от скандали, а името й беше свързано със срамната разработка "Галерия", с пребиването на журналиста Огнян Стефанов и най-вече със арестуването на бившия сътрудник на бившия председател на агенцията Петко Сертов - Алексей Петров, който през февруари т.г. бе арестуван с обвинения за рекет, проституция и принуда.Намалението на бюджета на агенцията с 20%, за да се реализира икономия от под 20 млн. лв., идва в момент, когато държавата е в криза, която неминуемо ще доведе до нови престъпления, свързани с корупцията и организираната престъпност, финансовата и икономическа сигурност на страната. Факт е, че от началото на мандата на новото правителство на Борисов и под ръководството на новия председател на агенцията Цветлин Йовчев ДАНС реализира успешни операции, свързани с такива такъв род престъпления, в резултат на което са предотвратени финансови измами за над 300 млн. лв.Защо единствено за ДАНС от институциите, имащи отношение към националната сигурност, се предвижда такова драстично орязване? На пръв поглед изглежда, че по този начин се дава незаслужена оценка за дейността на ДАНС, а това неизбежно ще повлияе отрицателно на мотивацията на служителите й в оперативната работа, коментира Сидеров.Рязкото намаление на разходите по бюджета на ДАНС за 2010 г. ще постави под заплаха ефективното изпълнение на законово определените й задачи и дейности, а тенденцията към непрекъснатото намаляване на разполагаемите средства създават проблеми пред качественото функциониране на агенцията като съществен елемент от системата за защита на националната сигурност, твърди лидерът на АТАКА.Затова ръководената от него комисия настоява между първо и второ четене на актуализирания бюджет парламентът да гарантира на ДАНС абсолютно необходимите 12 390 000 лв. средства за обезщетения на освободените служители. Депутатите трябва да приемат, че ДАНС е осъществила необходимите структурни реформи и да преразгледат намалението на разходната част на бюджета на ДАНС за 2010 г., като спрямо агенцията бъде приложен еднакъв с този подход, който е приложен към останалите ведомства от сектора за сигурност.

Няма коментари: