четвъртък, 15 юли 2010 г.

АРЕСТ ЗА ТАТЯНА ДОНЧЕВА?


Публичен арест с цел уронване на авторитета щяла да изживее желязната ледйди на българската политика Татяна Дончева. Това разбра един от нашите репортери, от доста добре освмедомен човек част от социалистическата партия. По неговите думи хора с голяма власт в партията планували пулчинитят арест за Дончева, заради факта че на няколко пъти тя изнасяла класифицирана информация в медиите с цел уронване на пестижа в партията. Публичният арест нямал за цел да вкара бившата прокурорка зад решетките а просто да я сплаши и убие всякакви амбиции в политиката. З ацелта били потготвени и здрави зедийни компромати и снички за да подсилят крахът на кариерата и Така било планувано пълното тмъщение на дебелите глави в пратията з атова че Дончева ги удари здраво при това пред иизборите, напускайки домнстративно партията майка. За нейно щастие сценарлият бил осуетен часове преди да бъде реализиран, от висш човек в службите с който тя потдържала до ден днешен изключително топла връзка. Н отова нямало ка да спер еатаките срещу нея, казва инвформатотър ни коойто е убеден че вече има нов сценарий срещу депутатката.

Няма коментари: