петък, 18 юни 2010 г.

СКАНДАЛ! САЩ ПРЕДАДЕ БОЙКО И ПРАВИТЕЛСТВОТО МУ!

“Коментарът за бизнес средата в България трябва да започне с разговор за корупцията. За по-голямата част от кратката посткомунистическа история на страната от 1989 г. насам, корупцията е важна и определяща в контекста на правене на бизнес. Това пише финансовият консултант Уилям Съливан в доклада си “Бизнес в България: Преглед за инвеститори и мениджъри”. В сравнение с други посткомунистически държави, които безцеремонно отхвърлиха и забраниха някогашното комунистическо управление след падането на Съветския съюз, преходът в България към демокрация протече много по-бавно. Комунистическата номенклатура на България продължи да държи юздите на властта в продължение на години след отстраняването Тодор Живков от власт. През тези няколко години членовете на комунистическия политически елит, включително и хора от службите за сигурност, са били в състояние да се извличат ползи и постоянно да се облагодетелстват постовете, които заемат.Корените на корупцията са в неразчистената в началото на 90-те години комунистическа номенклатура. Създадените от нея структури не само контролират трайно страната и бавят развитието й, но поддържат една "култура на корупция" на всички нива. Анализаторът съветва всеки потенциален инвеститор у нас да гледа на корупцията като на изключително сериозен елемент от бизнес климата.България продължава да се бори и с противоречивия си икономически растеж. Над нея стои заплахата от политическа изолация в Европа, смята Съливан. Според него лошото заплащане води към корупция. "Не може да плащате на някого само 800 лева на месец и да очаквате да разпределя почтено 200 милиона евро", пише той. Анализът на корупцията в България е придружен от подробни описания на престъпността, ненаказуемостта и отклоняване на европейски средства и т.н.. Несигурността си остава, въпреки борбата на кабинета с корупцията. Според него управляващите са непредвидими. Докладът не съдържа съвети в какви сектори е добре да се инвестира в България. В описанието на инвестиционния климат са включени всички най-нови рискове, включително неотминалата, според анализатора, опасност от финансово заразяване от Гърция и проблеми в банковия сектор заради неплатежоспособност на кредитополучатели.

Няма коментари: