неделя, 5 септември 2010 г.

СОЦИАЛЕН ПОРТРЕТ НА СЪВРЕМЕННАТА ПРОСТИТУТКА!


Проститутка е младо момиче, между 15 и 23 годишно, малограмотно и принудено да предлага тялотото си за продан от нищета. Такава е общата представа за жените, практикуващите тази древна професия. Последните социологически изследвания обаче показват, че този портрет съвсем не е пълен и съществено се отличава от реалната ситуация. Съвремените жрици на любовта напълно се разграничават от своите предшественички, като дори пътят на влизане в бизнеса е много по-разнообразен. За да съставя портрет на съвременна проститутка, ще ползвам материали от протоколи за задържане на жени, занимаващи се с проституция, както и лични анкети с работещи. (Изключвам уличната търговия с женска плът, за която е всеизвестно, че в болшинството си е практикувана от ромски момичета.) Много е трудно да се установи точния брой на съвременните представителки на професията. Някои проститутки имат двойствен живот и законна работа, която маскира незаконната. Те толкова добре конспирират своите занимания, че никой не се досеща какъв живот водят. Обикновено дори роднини и близки не знаят нищо. Със скрита проституция се занимават учителки, лекарки, студенти, инженерки, дори полицайки. От всички „анкетирани” само 12 на сто заявяват, че са в бизнеса за постоянно, останалите твърдят, че е временно. Разбира се, числото на постоянно заетите е много по-високо, но технически няма как да се докаже. Временността се обуславя от различни фактори: студентки плащат обучение, млади майки изхранват деца, занимаването с проституция е вид допълнителна зароботка към нищожна заплата или спипендия. Според данни на МВР във Варна 40 на сто от проститутките са от малки села, 30 на сто - от малки градчета, 25 на сто от други големи градове, а за варненки са останалите 5 процента. Тази георграфска разпределеност се обуславя от безработицата, която цари във всички малки населени места в страната. Поради това много селски момичета идват в града за препитание и от невъзможност да се справят с високи наеми и разходи, типични за големи населени места, доработват с древния занаят. По отношение на образованост - висшистките и студентките са около 17 процента, на среднообразованите се пада най-голям дял - 67, а тези с незавършено средно или начално образование са - 16. Най-стряскаща е следващата статистика - 80 на сто от девойките заявяват, че в къщи никой не им обръща внимание, че родителите винаги имат свои проблеми, че са отгледани от дядо и баба, че майките им пият или проституират. В резултат, на което 95 на сто от съвременните жрици на любовта са имали първи сексуален контакт във възраст от 13 до 15 години и признават, че често са сменяли партньорите си в секса (повече от 20) още преди да почнат да се занимават професионално с него, но само 5 процента от тези момичета смятат това за „работа”. Почти половината от момичетата - 47 на сто са били изнасилвани, 12 на сто са претърпяли инциденти преди да почнат работа. 60 процента заявяват, че към проституция ги подтиква безработицата, като от тях само 25 на сто се очаквали по-голяма заработка, а 67 на сто са доволни, че работата им дава някаква стабилност в живота. (Да не забравяне, че в родните места на секструженичките сто лева са месечен максимум за издръжка, докато, проституирайки, те получават толкова на ден.). За 15 на сто от момичета причина да станат проститутки са дългове - собствени и на техни близки, дори едно момиче било принудено от майка си да проституира заради семейни борчове. 18 на сто влизат в бизнеса от любопитство, защото мислят, че работата е интересна, 3 на сто искат да отмъстят на мъжете и приятелите си, а 4 процента се падат на момичета, които се надяват чрез тази професия да намерят връзки и подкрепа за по-добро бъдеще. Най-голямо влияние върху избора на професия за повечето момичета имат приятели и близки - 45 на сто, които ги убеждават, че това е лесен и доходоносен занаят. Медиите и филмите привличат към професията на „Хубава жена” - 37 на сто от девойките. 18 на сто се надяват чрез нея да намерят съпруг или човек, който да ги изведе извън страната, в прекрасната чужбина. В зависимост от условията на работа проститутките се трудят в границите от невероятен лукс и привилегии до пълно робство и лишаване от човешки права. Преходът към проституцията за едни жени е травмиращ, а за други - безболезнен, защото те подсъзнателно са благоразположени към този занаят. Затова може да се говори за доброволна и принудителна проституция. В първия случай навлизането в дейността е напълно осъзнато, рационално, без морални притеснения и физически натиск. А при принудителна проституция всичко се извършва чрез психическа и физическа заплаха. От казаното до тук се вижда, че вече проститутки не стават неграмотни и нямащи професионални умения момичета, а напротив, почти всички имат образование и умения за друг вид дейност. И не мизерия, а по-скоро любопитство и ленност увеличават броя на проституиращите. Повечето от момчетата са склонни да работят тази професия с чувство на пълно безразличие към тялото и бъдещето си. Тялото се приема като физическа даденост, с която може да се разполага по лично усмотрение за решаване на различни житейски проблеми. То като че съществува отделно от личността, губи стойност и придобива смисъл на стока.
Даниела Великова -

Няма коментари: