вторник, 25 януари 2011 г.

МВР НИ ПОДСЛУШВА ТАЙНО ПО ТЕЛЕФОНА?

НЕ  на подслушването!
МВР, ДАНС и специалните служби започват законно да ни следят. Това ще стане по силата на промените в Закона за електронните съобщения, които бяха приети с мотива, че така по-лесно ще могат да се предотвратяват и разкриват тежки престъпления.
С промените в Закона за електронните съобщения интернет доставчиците и мобилните оператори се задължават да предоставят данни на ДАНС, МВР, националната разузнавателна служба, но само след съдебно разрешение от шеф на районен съд или упълномощени магистрати. Съдържанието на съобщенията няма да се разкрива.
Магистратите имат право да откажат разрешение, ако искането не е достатъчно мотивирано или поисканите данни нямат връзка с конкретно престъпление. По всяка вероятност най-много искания ще бъдат отправени към Софийския съд. Разрешения там ще се дават от председателя и още трима магистрати. Водещи експерти по въпроса обаче категорично заявяват че това е формално. “ Стара практика е МВР и ДАНС да ни подслушват и следят още от няколко години насам. Всичко става без заповед и разрешение. Ежедневно сме обект да атаки без да го знаем..” заявяват най – отговорно те. Законово в срок до 72 часа след съдебното разрешение интернет доставчиците и мобилните оператори трябва да предоставят данните. Законът ги задължава да пазят сведенията за трафика за срок от 1 година. Според информаторите ни това също не е нещо ново. Операторите винаги са давали необходимата информация при поискване, което било още по скандално и показвало че България не е правова държава а територия частна собственост на всяка една власт. МВР искаше директен достъп до данните - т.нар. интерфейс, както и ползването им без ограничения.. Заради обществения скандал, който се разрази през февруари обаче се отказа да следи текущи данни от трафика в нета и мобилните ни телефони при разследване на криминални случаи, за които се полага затвор под 5 години. Указът за обнародване на закона беше подписан от президента Георги Първанов в началото на март. Тогава той отбеляза, че по-добре би било разрешенията за проследяване на трафичните данни да се дават от по-високо ниво в съдийската йерархия отколкото предвиденото в закона. До колко обаче всичко ще се спазва е друг въпрос...

Няма коментари: