събота, 23 януари 2010 г.

Велин Хаджолов : ДАНС Е ПОЛИТИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ!
Мачкани са хора близки до Алексей Петров. Налице е поредица от случаи, в които лица имащи досег с Алексей Петров са „обработвани" да участват в действия по злепоставянето му и дори за инкриминиране на дейността му.Има дори хора, които са викани в централата на ДАНС, за да им бъде внушавано, че ако „кажат каквото трябва" срещу Алексей Петров, ще е добре за тях.


-Г-н Хаджолов, Вие имате богат опит като оперативен работник. Работихте и в предишния екип на ДА „Национална сигурност".Как според Вас се развива в момента тази институция на фона на полемиката, която продължава да се води за нея?- Под формалното ръководство на Цветлин Йовчев, но изцяло под личното внушение на министър Цветанов, ДАНС беше превърната в политическа полиция. Агенцията разпилява оперативни и аналитични ресурси и се занимава с несвойствени неща - най-вече с преследване на професионални и политически опоненти на министъра на вътрешните работи.И аз, и други професионалисти, които напуснахме ДАНС, продължаваме да държим на вижданията си за начина, по който Агенцията трябва да работи. Това се оказва достатъчен мотив, за да бъдем преследвани в буквалния смисъл на думата.За мен е особено неприятно, че подобен тормоз се разпростира и над хората, с които контактувам. Факт е, че близки хора на сегашните ми работодатели тенденциозно са подложени на тормоз по различни линии.Няма да се впускам в подробности за да не им навредя, но подобно отношение към хора, които не са страна в професионалните ни спорове с министър Цветанов излиза далече извън границите на добрия тон, а и на законността.По същия начин са „мачкани" и хора близки до Алексей Петров. Налице е поредица от случаи, в които лица имащи досег с Алексей Петров са „обработвани" да участват в действия по злепоставянето му и дори за инкриминиране на дейността му.Има дори хора, които са викани в централата на ДАНС, за да им бъде внушавано, че ако „кажат каквото трябва" срещу Алексей Петров, ще е добре за тях.
- Какво означава „ще е добре за тях"?- Най-общо казано - ще бъдат оставени на мира. Няма да получат някаква награда, но натискът върху тях ще отслабне. Едва ли ще изчезне, но ще бъдат оставени да дишат по-спокойно.
- Нямаше ли такава практика и при работата на предишния екип на ДАНС?- Не, в никакъв случай. Каквото и да си приказват разни хора, останали без други възможности за изява освен приказването пред медиите, преди ДАНС не беше политическа полиция.За каква политическа полиция може да се говори, след като ние реагирахме приоритетно на сигналите на политиците от опозицията. Само ще маркирам, че ДАНС реагира светкавично на сигнала на тогавашния кмет на София и сегашен министър председател Бойко Борисов за някои особени моменти, възникнали около кризата със столичните отпадъци.Беше създаден специален екип, в който беше включен и Алексей Петров и необходимото беше направено. По етични и професионални причини не мога да се разпростирам, но самият факт е показателен.
- Смятате ли, че обществото усеща по някакъв начин казаното от Вас за превръщането на ДАНС в политическа полиция ? Имат ли хората „рецептори", както биха казали невролозите, за да усетят подобно развитие на нещата?- Обществената реакция е особена. През последните месеци страната ни се превърна в една криминална хроника - нещо като сериала „Синята лампа". Всичко е под знака на „Синята лампа". Несъмнено това оказва влияние върху психиката и самочувствието на българина.Свидетели сме на силово и агресивно действие във всички сфери и във всички посоки - от борбата с престъпността до отношенията с фракциите на социалистите и либералите в Европейския парламент.Подобна агресия по всички азимути, осъществявана от Цветан Цветанов и Цветлин Йовчев, действа почти хипнотично и ефектът от нея може да бъде отъждествен с известния „Стокхолмски синдром".Хората се опияняват от тези силови действия, почти ги съпреживяват и не си дават сметка, че става дума за неща, които вече излизат от рамките на демократичните норми и са на крачка от драстично нарушаване на човешките права и свободи.
- Добре, но все пак изпълнителната власт беше провокирана от криминалната вълна в края на миналата година. В този смисъл - смятате ли, че поредицата от отвличания е проблем на националната ни сигурност?- Трябва прецизно да се прави разграничение, кога подобни действия са само криминални актове и кога засягат националната сигурност. Отвличанията могат да бъдат типологизирани в различни категории.Ще илюстрирам казаното със случая с отвличането на Румен Гунински. Ако това отвличане е било продиктувано единствено от човешка алчност, то е криминален акт.Но ако мотивът за отвличането е била потенциалната възможност за кандидатиране на Гунински - баща за кмет от страна на БСП, случаят излиза от криминалната рамка и се превръща в проблем на националната сигурност.Във връзка с това мога да кажа, че агентурно-оперативните и аналитични ресурси, с които разполага ДАНС са възможно най-подходящите за използване при справяне с подобни ситуации.За съжаление, с отнемането на голяма част от правомощията на ДАНС се притъпи едно от най-ефективните остриета за борба с организираната престъпност и корупцията.
- Смятате ли за основателно недоволството на министър Цветанов, което можем да обобщим с познатата фраза „ние ги хващаме - те ги пускат". Ето, съдът освободи Големия Маргин ...- Министър Цветанов поне два пъти се опита с полицейска оценка да предопредели съдебно решение. Спомняте си случая „Чората", а сега и случая с „Наглите".Аз съм уверен в професионализма на оперативните работници, които се занимават със случая и адмирирам свършеното от тях до този момент. Крайно недопустимо е обаче да има вмешателство и в тяхната работа, породено от личен, корпоративен или политически мотив.Смятам, че липсата на опит като оперативен работник при министър Цветанов, носи риска за много негативни последици.Най-важното за един оперативен работник е да легализира постъпващата информация в хода на разработката, така че тя да има истинска тежест и доказателствена стойност в съда. Казвам последното с колегиална загриженост и най-добри чувства.

Няма коментари: